โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก เจ้าหน้าที่การเงิน สพป.กจ.2

วันจันทร์ ที่ 7 ก.ค.66 โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก เจ้าหน้าที่การเงิน สพป.กจ.2

You may also like...