โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) ขอขอบคุณท่าน ส.ส.ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ที่ท่านได้สั่งงานให้ทีมงานมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่โรงเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 25 […]