โรงเรียนวัดเบญพาด “รับการประเมินMy School Project”(10กค.66)

การประเมิน มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (My School Project)

โรงเรียนวัดเบญพาด วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด พร้อมด้วยรองสุนิษา แสงแพร และคณะครูผู้เข้ารับการประเมิน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประเมินมิติที่หนึ่งห้องเรียนคุณภาพตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะครูผู้เข้ารับการประเมิน ห้องเรียน ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 4 คน ห้องเรียน ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 3 คน

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าประเมินมิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (My School Project) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ นนฺทิโย โรงเรียนวัดเบญพาด

ภาพ/ข่าว : นางสาวภาวิกา นพคุณ (งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนวัดเบญพาด)

You may also like...