โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยครูประจำชั้น ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มาทำบุญเนื่องในวันพระ ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันจันทร์ ที่ 17 ก.ค.66 โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยครูประจำชั้น ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มาทำบุญเนื่องในวันพระ ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

You may also like...