โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ 1/2566 กรกฎาคม 2566 ในช่วงชั้นประถมศึกษา

วันจันทร์ ที่ 17 ก.ค.66 โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ 1/2566 กรกฎาคม 2566 ในช่วงชั้นประถมศึกษา

You may also like...