จากการประชุมครั้งที่ 7/2566 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีมติอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 9 ราย

โดยแบ่งเป็น
ชำนาญการ 6 ราย
ชำนาญการพิเศษ 3 ราย

You may also like...