ขอเชิญร่วมสนับสนุนนักกีฬาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

ขอเชิญร่วมสนับสนุนนักกีฬาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด SP3 (พระแท่นเกมส์) ระหว่างวันที่ 7-11 สค.66

ขอเชิญร่วมสนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์กีฬา หรือเงินสนับสนุน เพื่อเป็นให้กำลังใจนักกีฬาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

ร่วมสนับสนุนติดต่อได้ที่

ผอ.จามร วรรณากาญจน์ 084-5332862

คณะครู หรือมาติดต่อได้ที่โรงเรียน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

ความรู้สึกทั้งหมด

32คุณ, Rattanaporn Donnetngam, Namthang Champangchan และ คนอื่นๆ อีก 29 คน

You may also like...