Author: กุลริศา ศรีโมรา

0

โรงเรียนบ้านท่ามะกา ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19 ) ภายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา ...