การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านท่ามะกา ปี 2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎา […]

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านท่ามะกา ๒๕๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ […]

โรงเรียนบ้านท่ามะกา ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19 ) ภายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 มิถุน […]