โรงเรียนบ้านซ่อง วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอห้วยกระเจา (หลังใหม่)

You may also like...