โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ผ่านการประเมินตำแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ว9(วPA)

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการประเมินตำแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ว9(วPA) ได้แก่นางสาวนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช : ครูชำนาญการนางสาวศิริพรรณ ชัยสุวรรณ์ : ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะ

You may also like...