โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นมอบหมายให้คุณครูเกศินี มณีวรรณ์

เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานี รับตรา รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566-2570

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...