โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา นักเรียนชั้นป.5-6 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร และนักเรียนชั้น อ.1-ป.4 ณ วัดรางกระต่ายรังสรรค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป 😊🙏

You may also like...