ขอขอบคุณ คุณชูเกียรติ กาญจนกำเนิด ได้มอบเงินให้กับทางโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จำนวน เงิน 100,000 บาท

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566
คุณชูเกียรติ กาญจนกำเนิด
ได้มอบเงินให้กับทางโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จำนวน เงิน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น พร้อมมอบเงินสนับสนุนในการแข่งขันกีฬาของนักเรียน
การนี้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ขอบุญกุศลที่ท่านทำจงช่วยบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง กิจการรุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเสมอมา 🙏🙏🙏

You may also like...