วันที่ 1 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาของหมู่ 1, 11, 13, 16, และ 21 ณ อำเภอห้วยกระเจา

You may also like...