โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบคุณผู้ใหญ่ชลิดา ลี้เทียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.อุโลกสี่หมื่นคุณมล เชียงกง คุณกฤษณา พ่วงกุลคุณสุรัตน์ สาวิกันย์ ส. รุ่งเรืองเชียงกง

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบคุณ
ผู้ใหญ่ชลิดา ลี้เทียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.อุโลกสี่หมื่น
คุณมล เชียงกง คุณกฤษณา พ่วงกุล
คุณสุรัตน์ สาวิกันย์ ส. รุ่งเรืองเชียงกง
ได้นำอาหาร ขนมจีน แกงเขียวหวาน เครื่องดื่มสปอนเซอร์ และน้ำอัดลม มาเลี้ยงนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง ที่ร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มพระแท่นเกมส์ ในวันนี้ 🙏😊🥰

You may also like...