ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

You may also like...

2 Responses

  1. 23 สิงหาคม 2023

    […] เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥สพป.กาญจนบุรี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥สพป.กาญจนบุรี เขต 3สพป.กาญจนบุรี เขต […]

  2. 24 สิงหาคม 2023

    […] เขต 1 🔥ดูผลสอบ🔥สพป.กาญจนบุรี เขต 2 🔥ดูผลสอบ🔥สพป.กาญจนบุรี เขต 3 […]