โรงเรียนบ้านหลุมหิน ร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ภายใต้หัวข้อ Active Learning Amazing Kan 2 รู้คิด รู้ทำ รู้ตำนาน

29 สิงหาคม 2566

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำตัวแทนนักเรียนและครู ร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ภายใต้หัวข้อ Active Learning Amazing Kan 2 รู้คิด รู้ทำ รู้ตำนาน โดยโรงเรียนบ้านหลุมหินได้นำเสนอผลงานคุณภาพ Best Practice นวดแพทย์แผนไทย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช และ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 นายสมพร พิลาสันต์ เยี่ยมชมนิทรรศการ และให้กำลังใจนักเรียนในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

You may also like...