การขอดูผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
สามารถดูคะแนนสอบของตนเองได้ที่ http://103.205.161.147 โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขประจำตัวสอบ

📌ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566

You may also like...