ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...