โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566

5 กันยายน 2566

โรงเรียนบ้านหลุมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566

You may also like...