กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. บุคลากรสพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็ง

You may also like...