เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณครูธัญวรรณ เวชวงศ์ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล เข้าร่วมอบรม “ไทยพีบีเอส ชวนเล่นเรียนรู้ กับครูปฐมวัย ปีที่ 3 รูปแบบOnline”

You may also like...