พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดย สพฐ. ณ วัดพญาภู พระอารมหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผู้อำนวยการ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางจิตรา ดวงปรีชา รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายอัมพร พินะสา อดีตเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายอนันต์ พันนึก อดีตผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมียอดกฐินเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวง จำนวนทั้งสิ้น 3,908,893.- บาท

You may also like...