ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 3 (กลุ่ม SP 3) โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

📝ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 3 (กลุ่ม SP 3)

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูผู้ฝึกซ้อมทุกท่าน ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนไปร่วมแข่งขันในระดับภาค

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ.จามร วรรณากาญจน์ ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทุกกิจกรรม

ขอขอบคุณคุณครูผู้ฝึกซ้อมทุกท่านที่ทุ่มเทในการฝึกซ้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน

ขอขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจ มุ่งมั่น ในการฝึกซ้อม

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนและเห็นความสำคัญในการให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

👉🏻โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ทั้งหมด 30 รายการ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับเขตพื้นที่ 24 รายการ 🎊🥰

You may also like...