สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเรียนรู้การใช้ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)

ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะทำงาน ได้เข้าพบ นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเรียนรู้การใช้ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)

You may also like...