โรงเรียนบ้านซ่อง สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 1 เข้าสู่การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยท่านว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง เป็นที่ปรึกษาของคณะครูและนักเรียน

You may also like...