โรงเรียนบ้านซ่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566

You may also like...