โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ DSKU Open House 2023 “เปิดบ้านสาธิต 2566” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

คณะครูได้พานัักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

DSKRU Open House 2023

“เปิดบ้านสาธิต 2566”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครู ดังนี้ 🎊

✍️กิจกรรมประกวดร้องเพลงสตริง

ด.ญ. วรรณวนัช นงค์นุช รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

คุณครูผู้ฝึกซ้อม นายวัชรา เหลืองวิลัย (ครูจี้)

ด.ญ.กัลยกร ทองคำดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ที่ 3)

คุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปารีณา ยังดี (ครูหน่อย)

✍️กิจกรรมคิดเลขเร็ว

ด.ช. ลองกอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ที่2)

คุณครูผู้ฝึกซ้อม นายจิตติ หงษ์เวียงจันทร์ (ครูจิ)

✍️กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ

ด.ช. กิตติพัทธิ์ อินทร์โอสถ เข้าร่วมการแข่งขัน

คุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวกัญญาณัฐ หงษ์อุดมทรัพย์ (Teacher ฟ้า)

#โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น🏠🥰

You may also like...