โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำอวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางศิริพร คูประชามิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน

You may also like...