โรงเรียนบ้านซ่องจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566

โรงเรียนบ้านซ่องจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ การประกวดทำกระทงจากวัสดุเหลือใช้ (รีไซเคิล) การประกวดทำกระทงวัสดุธรรมชาติ และการตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อให้นักเรียนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย

You may also like...