โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙ )

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙ )พร้อมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกัน อาสา พัฒนาโรงเรียนและพัฒนาชุมบ้านดอนตาไล้ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

#โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...