โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ

You may also like...