การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านซ่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน รายการเรียงร้อยถ้อยความ การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ,นักบินน้อย สพฐ. เครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง และเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เรียนรวม) บกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6 โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ร่วมเข้าชมการแข่งขันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

You may also like...