เยี่ยมคาราวะกรรมการสถานศึกษาฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” พร้อมด้วยคณะครูงานสัมพันธ์ชุมชนเข้าเยี่ยมคาราวะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือกับทางโรงเรียนฯ ด้วยดีเสมอมา

You may also like...