นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 4

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ

You may also like...