นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามการดำเนินการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การยกเว้นครูอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ณ โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...