พระอธิการสมชาย พรหมฺจาโร บริจาคเงินสร้างห้องมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”

You may also like...