ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สำราญ ครุฑวงศ์ (โยมแม่พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง

You may also like...