โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ร่วมไว้อาลัย นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกu (Mr. Hage Gottfried Geingob) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย

ด้วย นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกu (Mr. Hage Gottfried Geingob) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรี จึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสา ทั่วราชอาณาจักร เพื่อไว้อาลัยแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ในวันพุธที่ ๗ – วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รวม 3 วันทำการ ในการนี้ โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้ถือปฏิบัติและดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

You may also like...