สารวัตรตำรวจทางหลวงนำรองเท้ามามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอขอบคุณ พ.ต.ต. โจ เสาประโคน (สารวัตรทางหลวงกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจ หัวหน้าหน่วยทั้ง 2 จังหวัด โดยไดรับการประสานจาก ร้อยตำรวจโทณัฐ ปิ่นกระจัน บิดาของนักเรียนเด็กชายรณชัย ปิ่นกระจัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ และนายบุญสม บรรเทาทุกข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านหัวรัง ตำบลดอนเจดีย์ ประสานนำรองเท้านักเรียน มามอบให้กับนักเรียนจำนวน ๔๑ คู่ รวมทั้งทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้ง ๔๑ คน ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านที่มีจิตเมตตา และสนับสนุนนักเรียนซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา ทางโรงเรียนวัดดอนเจดีย์จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

You may also like...