กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร โดยกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวนำหน้าเสาธง

You may also like...