ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ( ย้ายกรณีปกติ ย้ายกรณีพิเศษ ย้ายสับเปลี่ยน )

You may also like...