กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดบ้านทวน

You may also like...