วันศุกร์ ที่ 19 ม.ค.67 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีกาญจน์ 2 พร้อมของรางวัล ให้กับนักเรียนจำนวน 12 คนที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 19 ม.ค.67 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีกาญจน์ 2 พร้อมของรางวัล ให้กับนักเรียนจำนวน 12 คนที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566

You may also like...