พิธีเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง โรงเรียนกลุ่มยุทธหัตถี ประจำปีการศึกษา 2566

You may also like...