เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในวัน “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

You may also like...