ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

You may also like...