ประชุมคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567

You may also like...