กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์”สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวนำหน้าเสาธง

You may also like...