เปิดโครงการสุขาดีมีความสุข โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัดทุ่งสมอเปิดโครงการสุขาดีมีความสุข มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยงมาเป็นประธานในการเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข และ นายปรเมศธ์ ล้อมวงศ์ รองผู้อำนวยการเขต คณะท่านศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารอำเภอพนมทวนร่วมงาน

You may also like...